“Không phải bất cứ ai cũng phù hợp để ta cùng ngồi xuống, ngồi nhìn trời mây hoa cỏ và kể những câu chuyện được bảo vệ trong lòng, và không phải ai cũng xứng đáng được ta tặng những bó hoa đẹp như tâm hồn của đối phương.”
#khanhnph